ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Εγκατάσταση και συντήρηση παντός είδους ανελκυστήρων . Ειδίκευση στην επισκευή παλαιών ανελκυστήρων .

Τηλέφωνο: 2310217475

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310217475